Újabban nagy divat a nagy tömegeket megmozgató eseményeken résztvevők számát alul/felüllicitálni, a propagandaszekér rúdjának irányától függően. A teljesség igénye nélkül, elég csak a januári, párizsi eseményekre vagy az őszi, magyar kormányellenes tüntetésekre gondolni. Vagy közelebb hozzánk, a tavalyi, Székelyek Nagy Menetelésére. Az ott résztvevők száma 15000-től 120.000-ig a teljes skálát átölelte.  És ez alól persze a Csíksomlyói zarándoklat sem kivétel. De pontosan hogy is jutnak az ujságírók/statisztikusok ezekhez a számokhoz? – Nem, azt valójában nem tudom. De bemutatok nehány módszert az adatok szemszögéből.

A szombati zarándoklat médiavisszhangja “százezres” tömegről beszélt, ám az nem teljesen egyértelmű, hogy hány százezer. A hazai és anyaországi média orgánumok több száz, százötven– és százharminc ezerre teszik ezt a számot. Nézzük hát hogyan pontosíthatóak ezek az adatok. Három, egymástól teljesen eltérő modszert fogunk alkalmazni és végül összehasonlítani az eredményeket.

 • Jacobs eljárás
 • Folyamat-alapú eljárás
 • Képfelismerő szoftveres eljárás

Ott van még természetesen negyediknek a direkt számlálás két módszere is: Ha a zarándokoknak egy bejárató-kapun kellene áthaladniuk, vagy valaki mondjuk manuálisan megszámolná egy nagy felbontású fényképen a résztvevőket, akkor nagyon pontos adatokat kapnánk. Ezeket a megközelítéseket egyelőre mellőzzük 🙂

A tömegek számlálására az újságírásban és hivatalos statisztikákban bevett módszer a múlt század elején kidolgzott és az  amerikai Million Man March után új lendületet kapó Jacobs eljárás (erről kiváló részletes leírások találhatóak angolul itt és itt). Jacobs szerint a tömegeknek az a fő karakterisztikája, hogy egy tetszőlegesen kiválasztott személy hány négyzetmétert (eredetileg négyzetlábot) foglal el az esemény felületéből. Így a tömegeket a következő három kategóriába sorolhatjuk:

 1. 0.23 négyzetméter / személy: Sűrű tömeg, válltól vállig, koncert első sorai.
 2. 0.42 négyzetméter / személy: Kezelhető tömeg, néhányan ülnek, koncert hátsó sorai.
 3. 0.93 négyzetméter / személy: Laza tömeg, majdnem mindenki ül.

A kérdéses területet ezután kisebb cellákra osztjuk, annyira kicsikre, hogy az egyes cellákban elhelyezkedő emberek eloszlása homogénnek tekinthető legyen. A terület feloszátsát számos szabad forráskódú GIS eszközzel végrehajthatjuk, én ezt használtam. Persze a felosztáshoz szükségünk lesz egy fotóra/videóra, ami körbeüleli lehetőleg az egész eseményt – én ezt használtam. A szélső pontok pozícionálásában nagyban segített az erdő “szöge” 🙂

2015-ös csíksomlyóoi búcsún résztvevők teljes kiterjedése

2015-ös csíksomlyói búcsún résztvevők teljes kiterjedése

Az így kapott terület nagysága 17.14 hektár, azaz 171400 négyzetméter. Ezen a területen vannak sűrű és kevésbé sűrű részek. A tömeg sűrűségének pontos meghatárzosához nagy segítséget nyújt, ha van egy műholddal vagy drónnal készített merőleges felvételünk, vagy legalább egy olyan, ami egy magaslatról készült. Ellenkező esetben lehet egy távolról készült fotót vagy videót alkalmaznunk – ahogy most is tettem – észben tartva, hogy perspektíva szabályai miatt az egységnyi területen elhelyezkedő emberek száma így többnek látszik, mint az valójában.

2015-ös csíksomlyói búcsún résztvevők felosztása

2015-ös csíksomlyói búcsún résztvevők felosztása

A teljes területet a képen látható 7, nagyjából egyenletes tömegsűrűségű részre osztottuk, a következő méretekkel:
1. 56700 négyzetméter – sűrű tömeg, 0.3 négyzetméter/személy : 189000 fő
2. 8941nm – közepesen sűrű tömeg, 0.5 nm/személy: 17882 fő
3. 15300 nm – laza tömeg, 0.9 nm/személy: 17000 fő
4. 5617 nm – közepesen sűrű tömeg, 0.5 nm/személy: 11234 fő
5. 7728 nm – laza tömeg, 0.9 nm/személy: 8587 fő
6. 5519 nm – közepesen laza tömeg, 0.7 nm/személy: 7885 fő
7. 70500 nm – néhány ember, 3 nm/személy: 23500 fő

Figyelembe véve, hogy a TV-stáb, valamint a mentős részleg kb. 40 autónyi (15 nm) helyet foglalt el az 1-es régióban, valamint azt, hogy a színpad és a mögötte levő terület 650 nm a 2-es régióban, az így kapott résztvevők száma 275088 – 40*15/0.3 – 650/0.5 = 271788.

Egy másik számítási módszer a folyamatkövetés. Képzeljünk el egy medencét, amibe vizet engedünk, de az csakis egyetlen csapból folyik. Tudjuk a csap átmérőjét és egy gumikacsával azt is meg tudjuk mérni, hogy milyen gyorsan áramlik be a víz a medencébe. Így egy egyszerű számítással meg tudjuk határozni, hogy egy adott időtartamon belül mennyi víz került a medencébe. Egy videó segítségével (mint ez a timelapse) ugyanígy tömegeket is mérhetünk. Timelapse (gyorsított idejű videó) esetén persze ez egy kicsit trükkösebb, hiszen pontosan nem tudjuk a valós idő telésének sebességét, ami ebben az esetben több, mint 1másodperc/másodperc. Viszont azt majdnem pontosan tudjuk, hogy mettől meddig tartott az esemény, mikor volt a szentmise, és mikor kezdtek el hazaszállíngózni az emberek. Feltételezve, hogy a videó készítője egyenletesen gyorsította fel a timelapse videót (vagy egyenletes eloszlásban vágta össze az állóképeket), meghatározhatjuk a gyorsítás sebességét és azután kiszámolhatjuk a valós folyamatértékeket.

A videó még a reggeli, felhős órákban kezdődik, amikor még nagyon kevesen tartózkodnak a nyeregben. Ez az időpont 8-9 óra körülre tehető. Az emberfolyamot figyelve a felvétel közepén, a szentmise kezdete 40-45 másodperc körülre tehető a videóban, és kb. 55-ig tart. Ez valós időben 12:30-tól kb. 14:00-ig tart. 1:15-re majdnem mindenki elhagyta a nyerget, és valószínüleg délután 4-5 óra fele járhat. Ezeket a számokat figyelembe véve bátran kijelenthetjük, hogy a videóban egy másodperc 6-7 percnek felel meg a valóságban. 6 és fél perccel számolva 390-szeres gyorsítást kapunk, ami nagyon közel van a standard 400-szoroshoz. További számításainkban ezt az értéket fogjuk használni.

Mivel a csíksomlyói nyeregbe nem csak egy úton lehet eljutni, ez megnehezíti egy picit a számításainkat. A videón figyelemmel követhetjük, hogy egy központi artéria kivételével, szétszórtan történik az emberáramlás. A videó szuperlassításával megfigyelhetjük, hogy a középső artérián haladó embereknek 0.7-0.9 videómásodpercbe telik eljutni az oltártól az erdő aljába. Ez valós időben 5 perc 20 másodpercet jelent a 210 méteres táv megtételére, azaz 2.36 km/h-ás átlagsebességet. A közéspső, 8 m széles artérián közlekedő emberek sűrűsége persze nem konstans, hanem időben vátozó. A videó kezdetétől 15 mp-ig laza tömeg, utána 25 mp-ig közepesen laza, 35-ig közepesen sűrű, majd 42-ig sűrű, amikor ugyanis leáll a mozgás – és kezdetét veszi a szentmise. Az utóbbi két szegmensben a sebesség is csökken, 1, majd 1.1 videómásodpercre.

2015-ös csíksomlyói búcsú tömegdinamikája

2015-ös csíksomlyói búcsú tömegdinamikája

Ezeket a számokat figyelembe véve arra jutunk, hogy a középső artériát használva, reggeltől a szentmise kezdetéig 134232 személy jött a nyeregbe. Ezen adatok alapján a nem a viszgált ösvényt használók számát is meg tudjuk adni, hozzávetőlegesen. Figyelembe véve, hogy a nyereghez vezető út (Kissomlyó utca) keresztmetszete (a keresztutat és a Barátok feredője felől jövőt is beleértve) körülbelül kétszerese a vizsgált artériának, ezzel a módszerrel a búcsún a résztvevők számát 268464-re becsülhetjük, ami meglehetősen közel van a Jacobs-eredményhez. A videó folytatásában a lejövetel folyamatsebességét vizsgálva az előbbi szám ugyancsak visszaigozolódik.

Az utolsó megoldás a direkt módszer, amikor mindenkit “név szerint” számba veszünk. Ha a kézi számlálás emberfeletti igénybevétellel jár, akkor használjunk egy softvert a “piszkos munkára”. Ehhez szükségünk van egy gigászi felbontásu fényképre – akkorára, amelyen az arcok tisztán kivehetően látszanak. Bár lehetséges, hogy az idei zarándoklaton is készült ilyen felvétel, az alábbi elemzéshez a tavalyi búcsún készült felvételt fogom használni. Az eljárás hasonló a bejegyzés elején már bemutatott Jacobs-módszerhez, de a résztvevők sűrűségének kiszámítása automatikusan történik, arcfelismerő szoftver alkalmazásával. Ehhez természesen először fel kell darabolnunk a gigapixeles képet kisebb darabokra, ugyancsak a homogén eloszlás elvét követve. Ehhez írtam egy rövid algoritmust, ami letölti a gigapixeles képet (gigapan-t) és utána feldarabolja.

Csíkszomlyó 2014 Gigapanoráma felosztás

Csíkszomlyó 2014 Gigapanoráma felosztás

Az így kapott 512 x 256 = 131072 kép mindegyikén lefuttatunk egy automatikus arcfelismerő szoftvert. Én OpenCV-t és ezt az IPython munkafüzetet használtam.

Gigapanoráma arcfelismerés példa

Gigapanoráma arcfelismerés példa

Rögtön kiderül, hogy a probléma ezzel a megközelítéssel az, hogy sok résztvevő esernyő alatt ül, egymás mögött áll vagy nem néz a kamera felé, így meglehetősen nehéz az arcukat felismerni. Más esetekben az arcok pontosan a nagy kép vágásvonalain fognak elhelyezkedni és a felszeletelt képeken csak félarcokat kapunk. Arról nem is beszélve, hogy az oltár mögött állók eleve háttal állnak a kamerának és sokkal közelebb hozzá. Ezért ez a módszer, bár jónak és elegánsnak ígérkezett az elején, sajnos nem vezetett értelmezhető eredményekhez, még hosszas beállítások után sem. Számos statisztikai szűrés után arra jutottam, hogy a képfelismerő szoftver a 2014-es búcsún 20 és 50 ezer arc között számolt. Figyelembe véve a fenti képen az arcfelismerés átlagos hatásfokát (a többi fotón is hasonló), a valós szám 4-6-szor nagyobbra tehető, azaz 150000-200000 fő. Ezután ehhez még hozzáadódnak a háttal állók, ami az idei adatok alapján kb. a teljes tömeg egyötöde, ami végül az előbbi két módszerhez közeli 180-250.000 résztvevőt eredményez.

Az idei búcsún tehát – az adatelemzés alapján – körülbelül 270.000-en vettek részt – és ez jóval eltér mind a magyar, mind pedig a román média becsléseitől. És ez a szám valószínüleg nem változik gyökeresen a többi években sem.


UPDATE: Többen jeleztétek kommentben, hogy a templomnál, kápolnánál maradó, erdőbe behúzódó tömeg kimaradt az elemzésből. Valóban, az erdőben résztvevőket azért mellőztem, mert ők kompenzálnák a hátrábbi sorokban levő kisebb sűrűséget az 1-es szektoron belül. Mert az itteni embersűrűség természetesen kisebb, mint mondjuk a színpad előtt állók.

Ugyanakkor, részben a cikk népszerűségének köszönhetően időközben nyilvánossá vált egy általam a fő cikkben is hőn áhított légi felvétel (nyugatról, és egy másik északról). Tapasztalt koncertszervezőktől azt is megtudtam, hogy az 1-es szektorra számolt embersűrűség csak az első sorokra igaz, a hátrébb már alacsonyabb értékekkel kell számolnom. Természetesen a folyamatmodell becslései nem változnak, de a Jacobs-módszer a következőképpen frissül:

1. 56700 négyzetméter – sűrű tömeg, 0.3 négyzetméter/személy : 189000 fő

1a oltár környéke. 25350 négyzetméter – sűrű tömeg, 0.3 négyzetméter/személy : 84500 fő
1b középsáv. 11175 négyzetméter – közepesen sűrű tömeg, 0.5 nm/sz : 22350 fő
1c erdő alatt. 11175 négyzetméter – laza tömeg, 0.9 nm/sz : 12417 fő
1d északi oldal 9000 négyzetméter – néhány ember, 3 nm/sz: 3000 fő

Összesen: 122267 fő. Ehhez még hozzáadódik:

A kegytemplom és környéke: 2500 nm – sűrű tömeg, 0.3 nm/sz: 7500 fő
Az erdő 50 méteres sávban, az 1-es szektor mentén: 19400 nm – nagyon laza tömeg, 1.8 nm/sz: 10778 fő
Az erdő 50-től 1 méterig fokozatosan elvékonyodó sávban a 4-es és 6-os szektorok mentén: 4590 nm  – nagyon laza tömeg, 1.8 nm/sz: 2550 fő
Az erdő a 2-es szektor északi részén, 50 méteres sávban: 4100 nm – laza tömeg, 0.9 nm/sz: 4556 fő

Azaz a kezdeti 189000-es becslés 147661-re módosul. Ez nettó -41339 személyt jelent, ami a Jacobs-módszer végső értékét 230449-re módosítja. Figyelembe véve, hogy a folyamatáramlás-elemzést nem befolyásolják a fenti adatok jelentősen (kivétel a templomnál maradtak), a végső becslésérték e két módszer középarányosa: 249465. Ez a szám már közel áll az arcfelismerő módszer durva becsléséhez is, ami arra enged következtetni, hogy a 2015-ös csíksomlyói búcsún kb. 250 000 ember vett részt. 


ADATOK + KÓD: Az adatelemzés központi forrásai Incze András Lajos timelapse videója és a transilvanart.ro gigapanorámája voltak. Ha tetszett a bejegyzés, vagy bármilyen kérdésed, hozzáfűznivalód van, Like-olj, Oszd meg, Kommentelj, és Iratkozz fel!

 
 

Csala Dénes

adatblogger

28 hozzászólás

tsisak · 2015-05-29 - 07:42

Le a kalappal! Csak most tegye fel a kezét az, aki komolyan elhiszi, hogy van széles e világon, nem 1, mondjuk 100 olyan újságíró, aki egy ilyen elemzést el bír végezni. Arról nem is beszélve, hogy kedve van-e hozzá. Egy felelősségteljes világban EGY VALAKI, mondjuk a püspőkség részéről megbízott szaki kiszámolja, aki még keres is ezzel és nem kell hazafias munkát végezzen, aztán pedig mindenki erre e forrásra hivatkozik. Keziccsokolom.

Magyari Nándor László · 2015-05-29 - 09:36

Érdekes becslések, de természetesen “csak” becslések. Ha valóban 270 ezren voltak, akkor – pusztán intuitíve – gondoljuk el, ez mit jelent? Csíkszereda lakossága 38 ezer fő amiből durván 30 ezren magyarok (ebben benne van apraja-nagyja) tehát a számítás szerint, kilencszer többen voltak a búcsún, mint a város lakossága! Valóban át tudtak haladni a város és a környező települések utcáin az adott időben oda, meg visszafele menet? Más összevetésben pedig egész Hargita megye lakossága mintegy 310 ezer fő, és a magyarok száma 258 ezer, létezik, hogy többen látogattak ki a búcsura, mint a megye teljes magyar lakossága? Tegyük hozzá, hogy a csíkszeredai jégpálya 4 ezer férőhelyes és rengetegnek tűnik a tömeg, ami onnan teltház után kizúdul, most meg arról beszélünk, hogy 67 jégpályányi tömeg gördült végig a településen, biztosan életszagú ez a szám? Én nem kétlem sem az elemző jószándékát, sem a becslések matematikailag pontos képleteit, csak a becslést magát, azt, hogy a képeken látható tömeg valóban 270 ezret tett ki.

  CSALA Dénes · 2015-05-30 - 01:21

  Kedves László! Bár kétségkívül a felvetéseinek van helye, azt sem szabad elfeledni, hogy évek óta hatalmas tömegek jönnek az anyaországból a búcsúra. Egy egyszerű székely/magyar zászlóarányt és helységnévtáblákat nézve (persze ismerve e módszer előneyeit és hátrányait) talán meglepő, hogy mennyire magas lehet a magyarországiak száma! Ugyanakkor Erdélyből sem Hargita megyére korlátozott az esemény. Sőt, a katolikus lakosságot tekintve, Hargite megye nem vezet toronymagasan Székelyföldön. Tehát a fenti számok bőven lehetnek valósak. A jégpályás hasonlatnál maradva, a 3710 négyzetméteres Vákár Lajos műjégpályából pontosan 46-ot lehetne elhelyezni a nyeregben, jéggel együtt.

   Magyari Nándor László · 2015-05-30 - 07:40

   A népszámlálási adatokhoz való hasonlítással egyáltalán nem arra céloztam, hogy csak csíkszeredai vagy Hr-megyei, esetleg csak katolikus vallásúak vettek volna részt a búcsún, csak a léptéket illusztrálandó használtam. A jégpályához való hasonlítást úgyszintén. A cikkbeli becslés gyenge láncszemei a sűrűség az egyes elkülönített zónákban, illetve a terület reális nagysága, továbbra is problémássá teszi a végső szám megállapítását. Én a 270 ezres számot eltúlzottnak vélem.

Szabó-Györke Zsombor · 2015-05-29 - 09:44

Én egy kicsit megszédültem attól a hiteles profizmustól, amit ez az elemzés nyújt.
Legfőképpen azért, amit az elején a szerző is kiemel: évek óta irritál, hogy erdélyi és nemzetközi viszonylatban is gyakran “hasból” becslik egy tömegesemény résztvevőinek a számát. (Még tiszta szerencse, hogy fény a sötétségben a román rendőrség tömegmérő autója, lásd a Székelyek Nagy Menetelését.)

A csodálkozástól vegyes elismerésem mondatja:
úgy vélem, hogy az elemzés kihagy egy “marginális” szempontot.
<> – így a szerző.
A helyszíni tapasztalataim szerint a résztevők széles sávban húzódtak be az erdőbe a napsütés elől.
Bár, azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az “erdeiek” száma csak pár száz főt tesz ki, ami érdemben nem befolyásol egy 250-270 ezres végső számot. Talán, talán nem.

Még egyszer le az összes kalapokkal, várjuk az oldalra a csehszlovák kémet is 😀
(
http://foter.ro/cikk/20150525_csehszlovak_kem_meseorszag_kitalalt_unnepe_a_szekely_csiksomlyoi_bucsu)

Gaspar · 2015-05-29 - 12:46

Csak egy a gond…sok olyan ember van aki nem megy ki a nyeregbe és a kegytemplomnál hallgatja végig a misét.Na ezeket az embereket sem kell elfelejteni.

  morgo · 2015-05-29 - 19:11

  Erről van szó !!!

Diósy István · 2015-05-29 - 13:51

az erdő belső száz méterén is voltak, voltunk…:)

Bubamara · 2015-05-29 - 14:56

Igen, ebből a számból kimaradt pl. a templom körüli tömeg, de azt kell mondjam nem is ez a lényeg.
A cikk lényege, hogy vannak módszerek egy tömeg létszámának megközelítőleges becslésére, amit egy magára valamit is adó médiumnak használnia kéne, ahelyett, hogy egyszerűen a hasára csap, mondván: “százezres tömeg”.
Az sem érdekel, ha ez a 270.000 is távol áll a valóságtól, de legalább egy ésszerű, logikusan végigkövethető becslésen alapul és valaki használta az eszét mielőtt kiírta.

Köszöntem az érdekes olvasnivalót!

Imre Zsok · 2015-05-29 - 18:29

Nem felejtjük azokat sem akik az erdőben voltak, szép számmal voltak ott is. Persze a kápolnák között is.

Névtelen · 2015-05-29 - 20:15

Azt is hozzá kell számolní ,hogy az erdőben is volt kb.2000 ember.

  Névtelen · 2016-05-21 - 15:18

  Igy igaz, es ne feledkezzunk meg azokrol se akik a templombann maradtakes kornyeken !!!! sajnos nem mindenki egeszs
  egi allapota engedte meg azt hogy kimehesen a nyeregbe

CSALA Dénes · 2015-05-30 - 01:06

Mindenkinek hálás köszönet az eddigi hozzászólásokhoz! Hallgatva a megjegyzéseitekre, kibővítettem a cikket egy frissítéssel, ami tartalmazza az erdőt és a kegytemplomot is. Ugyanakkor időközben hazai koncertszervezőktől kapott tömegsűrűségi információkkal pontosítani is tudtam az adatokon.

  Székely Zoltán · 2017-06-05 - 22:03

  Nekem ez nagyon tetszik, és hiteles is szerintem. Diákjaimmal – kicsivel elemibb szinten , de hasonló gondolatmenettel – több, mint 220 000 – re becsültük ezt a számot a tavasszal. Érdemes hasonló számításokat végezni: Patkó, márc. 15., Omega koncert, Lidl parkoló, stb. A gyerekek élvezik, és nagy haszna van a becslés fejlesztésében. 🙂

Farkas · 2015-05-30 - 08:39

Nagyon tetszik az elemzés. Már csak azért is, mert ezen a gondolatmeneten mindenki kiegészítheti, átszámolhatja a saját variációját. Egy dolgon aonban nem változtat: a számok valahol 200.000 és 300.000 között jön ki. Én Budakeszin lakom aminek a lakosságszáma 14.000. Ennek többszöröse volt ott a “nyeregben”. És ez a tömeg tudott együtt imátkozni. Szerintem mindenkinek egyszer az életben el kell oda mennie (és kb éve voltam). Azóta igazából nem számí, hogy hányan voltak ott. Az élmény, hogy több ezer ember egyszerre imádkozik, fantasztikus.

Névtelen · 2015-05-30 - 11:17

ammiaz, hogy vasárnapi zarándoklat? itt abba is hagytam

Pinkeová · 2016-01-04 - 23:51

mi Szlovákábol 2011- ben voltunk Csíksomlyon akkor fololvasták a jelenlevoket,ki milyen falubol van és hányan vannak,a mi falunkbol Felvidékrol 3-an voltuk a világ minden tájáro voltak akkor ott Kanada,uj zéland stb.

Andrészek Béla · 2016-05-22 - 16:27

Nem az a lényeg ,hogy hányan vettek részt a búcsun,hanem hogy ott voltak.és remélhetőleg az elkövetkező években is aki csak teheti ott lessz.Ami pedig a résztvevök számét illeti,vannak tendeciozusan keveset irok( lehet rossz indulatbol,lehet parancsra teszik) ;s ritkábban,akik eltulozzák.

Páll Dezső · 2017-06-05 - 19:13

Nagyon szeretek különböző statisztikákkal foglalkozni. Elég elfogadható eredményekre jutogattam. Az idén (2O17) én is “belevágtam” a magam módszerével az óhajtott szám becslésébe.Alapul vettem a következőket: – 31ember/ 1/4 ár
– “lefedett” terület : 15,5 Ha, azaz 155O ár (a Google Earth-ről )
– hibaszázalék pedig +/-8% ( Lehet,hogy túlzott nagy)
A fenti adatok alapján a nyeregben 18O-21O ezer ember imádkozott EGYÜTT. Hála a FENNVALÓNAK:

adi · 2017-06-05 - 21:26

hat ez egy nagy mese max150 ezren voltak

Török István · 2017-06-06 - 08:37

Van még figyelembe vehető szempont: mennyire szervezett és mennyire úgymond “spontán”, egyéni a részvétel.
Elég sok a szervezett csoport (keresztalja vagy más), amelyeknek pontosan tudni lehet a létszámát. Ezek összesítése is ad egyrészt egy elég megbízható adatot a szervezettségre nézve, sőt a földrajzi (határon innen és túl is) szórásra is, másrészt egy viszonyítást az összlétszámhoz.
Ez a megközelítés újabb elemzéseket indíthat el.
Amúgy a számok “tudománytalan” megközelítése, fel és lefelé kerekítése érzelmi motiváción is alapul(hat). Mindig jobban esik nagy(obb) tömeg részének lenni, mint kisebbnek.
Egy ilyen jellegű eseményen helytállóak az ismét sokan, elég sokan, nagyon sokan voltak (voltunk) megállapítások is. Például híradásban nem is kell több.
Személyre pontos adatokkal a kockázatelemzés szokott dolgozni, ahol minden “egyes” számít…

  Névtelen · 2017-06-06 - 20:05

  A zaszlo aljakat feljegyzik szam szerint ez kb 3/4-et teszi ki a tomegnek ezek kb 350 ezren voltak ,Evente kb 400 es 500 ezer ember van a bucsun.

Boti · 2017-06-08 - 01:28

1.000.000.000.000.000 szemely zarandokolnak az egesz vilagbol is!

Névtelen · 2020-12-08 - 19:28

A somlyoi bucsura nemcsak magyar valasuak hanem roman ortodoxok is szoktak eljonni szemelyes ismeroseim es Bako megyebol nembeszelve a bakoi csangokrol

Hányan lehettek a somlyói búcsún? Pontosan? | Élő Székelyföld · 2015-05-29 - 12:06

[…] A teljes írás a ITT olvasható. […]

Try something new. Everyday. + SZÉKELYDATA: Data Blog Updates | Try something new. Everyday. · 2015-06-06 - 17:28

[…] week, my post about the historical pilgrimage to Csíksomlyó (HU, EN) went viral and received more than 20 000 […]

Mitől halunk meg? – Globális Elhalálozási Időfolyam | SZÉKELYDATA · 2016-01-26 - 12:03

[…] lakosság összetételét kor, vallás és gazdaság szempontjából. 2015-ben megszámoltuk, hogy hányan jöttek el a csíksomlyói búcsúra és azt is elkezdtük feltérképezni, hogy honnan – azaz […]

Leave a Reply to Try something new. Everyday. + SZÉKELYDATA: Data Blog Updates | Try something new. Everyday. Cancel reply